05. november 2018 - 10:00 indtil 17:00

Temadag: Neuroaffektiv Psykoterapi v. psykolog Susan Hart, Danmark, mandag, 05. november 2018

Psykoterapeutisk Institut Aarhus afholder løbende en række temadage for vores studerende, hvor vi tager aktuelle faglige emner op og inviterer relevante fagpersoner der har skrevet om det emne vi ønsker at belyse, dykke ned i, og forstå mere af.

For vores egne studerende på vores 4-årige psykoterapeutisk efteruddannelse er dagen obligatorisk. Tidligere studerende og gæster kan tilmelde sig ved at følge linket i bunden af denne tekst.

Denne gang er temaet neuroaffektiv psykoterapi og udvikling, og vi derfor inviteret psykolog, Susan Hart, som tidligere har holdt en temadag for os. Susan Hart samarbejder med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen og afholder kurser og efteruddannelse såvel i Danmark som andre steder i Europa.

Neuroaffektiv psykoterapi tager sit udgangspunkt i den kendsgerning, at det er denne interaktion, der modner de personlighedsmæssige strukturer. Personlighedsudvikling foregår på tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig gennem kapaciteten til arousal-regulering, affektafstemning og mentalisering. Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og nyere hjerneforskning og forklarer, hvordan synkroniseringsprocesser på dybereliggende personlighedsniveauer i den psykoterapeutiske kan modnes.

Hjernen interagerer med omgivelserne gennem samhørighedsoplevelser og ressourcer og vanskeligheder udvikles i et tæt samspil mellem miljø og medfødte forudsætninger. Formålet med denne temadag er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi i den terapeutiske proces, og kunne integrere neuraffektiv evaluering og metode i sit arbejde. På temadagen vil Susan Hart bl.a gennemgå de neuroaffektive kompasser, for at få et ”navigationsredskab” til at tilrettelægge et behandlingsforløb i forhold til børn, unge, familier og voksne indenfor den nærmeste udviklingszone.

OM SIG SELV SKRIVER SUSAN HART

Jeg dimitterede som . fra Københavns Universitet i januar 1988, og har siden da arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og familieområdet. Jeg er klinisk psykolog og specialist godkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi.

I 2002 begyndte jeg at afholde seminarer og kurser og i dag består mit virke hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed over hele landet samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.

Tilmelding til temadagen, der finder sted i Konferencesalen i Storcenter Nord:


mandag, 05. november 2018, Danmark, Temadag: Neuroaffektiv Psykoterapi v. psykolog Susan Hart

Find flere interessante begivenheder
Få anbefalinger event baseret på din Facebook-smag. Hent den nu!Vis mig de egnede begivenheder for migIkke nu