Et roligt sind: Glæden ved at være til - 1 Meditationsworkshop , Skandinavisk Yoga og Meditationsskole Denmark, lørdag, 25. januar 2020

English version follows below.
Et roligt sind
Glæden ved at være til - 1 
Meditationsworkshop
Med Tergar instruktør Antonia Sumbundu
 
Meditation giver os muligheden for at transformere alle erfaringer, selv vanskelige følelser og pinefulde tanker, til kilder til glæde. Den moderne verden er blevet fascineret af meditationspraksis og man kan let tro, at meditation handler om at sidde i den rigtige stilling, bruge en særlig teknik eller tvinge bevidstheden til at være rolig og afslappet hele tiden.  Men den virkelige kraft i meditation findes ikke i metoden. Den ligger i at skifte perspektiv. 
Nøglen til dette skift i perspektiv er bevidsthed. I denne weekend-workshop lærer vi at forvandle vores erfaringer ved at undersøge fornemmelser, tanker, følelser og også selve bevidstheden som støtte for meditation.
Et roligt sind træningen tilbyder trin-for-trin instruktioner, som vil kunne bruges af dem, som ikke før har mediteret, og inspirere dem, som allerede har en praksis.  Programmet for denne weekend omfatter videosessioner med Mingyur Rinpoche, præsentationer af Tergar instruktør Antonia Sumbundu, samt guidede meditationer og diskussion.  
Alle er velkomne. Denne workshop er åben for alle, uafhængigt af om meditation er nyt for dig eller du har praktiseret i mange år.
Til de af jer, der tidligere har taget kurset Et roligt sind, er der spændende nyt.  Kurset omfatter

Nye videoer fra Mingyur Rinpoche, aldrig før set
Nye guidede meditationer
Værktøjer til at gøre meditation til en vane i hverdagen incl. en gratis app, hvor du kan følge dine sessioner og understøtte din praksis

Tid:
25-26 januar 2020
Lørdag den 25. januar: 10.00 – 17.00
Søndag den 26. januar: 10:00 – 17:00
Sted:
Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Købmagergade 65, 1150 København K, Denmark
Pris*
Normal: 950 DKK
Sponsor**: 1150 DKK
Reduceret (studerende, arbejdsløs): 650 DKK
Tidligere deltaget: Særlig pris for de, der før har deltaget i Glæden ved at være til 1 - enten som i denne workshop eller online på Tergar Learning: 650 DKK
 *Hvis prisen gør det vanskeligt for dig at deltage i denne workshop, så kontakt os venligst på copenhagen@tergar.org. Vi tilstræber at gøre denne undervisning tilgængelig for alle.
**Sponsor bidrager til at gøre det muligt at tilbyde andre at deltage til reduceret pris.
 For mere information, kontakt:
copenhagen@tergar.org

 English Version
Calming the Mind Joy of Living Meditation Workshop With Tergar Instructor Antonia Sumbundu Copenhagen, Denmark
 Meditation enables us to transform all experiences, even difficult emotions and painful thoughts, into sources of joy. The modern world has become fascinated with the practice of meditation. With all the hype and glossy images on magazine covers, it would be easy to think that meditation is about sitting in the right posture, using a special technique, or forcing the mind to be calm or relaxed all the time. But the real power of meditation isn’t in the method. It’s in shifting our perspective.
The key to this shift in perspective is awareness. In this weekend workshop, we will learn to transform our experience by exploring sensations, thoughts, emotions, and even awareness itself as supports for meditation.
This program offers step-by-step instructions that will benefit those new to meditation and inspire those who have an existing practice. The schedule for this weekend workshop includes video teachings by Mingyur Rinpoche, presentations by Tergar Instructor Antonia Sumbundu, as well as guided meditations and discussion. It is suitable for people of all faiths, as well as both beginning and experienced meditators.
For those of you you have taken Calming the Mind before, we have some exciting news! The course includes:

New videos from Mingyur Rinpoche, never seen before
New guided meditations
Tools to make meditation a habit in your daily life including a free app to track your sessions and support your practice

 When:
25-26 January, 2020 Saturday, 25 January: 10.00 – 17.00 Sunday, 26 January: 10:00 – 17:00
Where:
Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Købmagergade 65, 1150 København K, Denmark
Price:
Base: 950 DKK
Sponsor**: 1150 DKK
Reducered (students, unemployed): 650 DKK
Repeat Students — Special rate for those who have previously attended a Calming the Mind weekend workshop or online course on Tergar Learning: 650 DKK
*If the admission fee creates an obstacle to attending this event, please contact us at copenhagen@tergar.org
** The sponsor level allows us to offer a reduced price to those on a limited income.
 
For more information please email:
copenhagen@tergar.org
 
 

lørdag, 25. januar 2020, Skandinavisk Yoga og Meditationsskole Denmark, Et roligt sind: Glæden ved at være til - 1 Meditationsworkshop

Find flere interessante begivenheder
Få anbefalinger event baseret på din Facebook-smag. Hent den nu!Vis mig de egnede begivenheder for migIkke nu