Din mors datter – arven i de kvindelige slægter

At tage din fødselsret tilbage og gøre op med din mor Skal du virkelig kunne integrere og udleve din kraft som kvinde, er du nødt til at kigge på forholdet til din mor. Den kvindelige arv går gennem moderen, og er hendes forhold til sin kraft skævvreden på den ene eller anden måde, vil dit forhold til din kraft også blive det. Er moderen fortæret af sit sår, bliver hun en usund mor, der ikke magter at elske sine døtre og døtrene tilføjes derfor store sår. Det grundsår en mor kan tilføje sin datter, er det dybeste sted et menneske kan såres. Er det særligt dybt, vil såret holde datteren fanget og blive de tremmer hun oplever verden igennem. De fleste sår er nedarvede – de tilføjes ikke altid ud af ondskab og et ønske om at skade, men opstår fordi moderen selv er fortæret af sit sår og langer ud i blind smerte efter sin datter – dermed såres datteren og såret gives videre i slægten og kraften skævvrides. Heler en kvinde ikke sit sår, vil hun automatisk, instinktivt, ureflekteret give såret videre til sin datter, der så giver det videre til sin datter. Generation efter generation gives frygten og den skæve verdensopfattelse ureflekteret videre, indtil en kvinde SER slægtens arv og beslutter sig for at gøre op med den. Hensigten med dagen er at skabe et kraftfuldt kærlighedsrum med fokus på helingen af sårene i dig og din kvindelige slægt. Vi bruger bevægelse til at inddrage kroppen og fokus vil ligge på at opbygge et ubetinget venskab med dig selv og din mor, men med den primære loyalitet liggende hos dig selv. Vi vil bevæge os ind i den kvindelige arv gennem indre oplevelser og meditationer, kropslige sansninger og fortællinger fra det urkvindelige felt. Frem for alt vil vi tillægge forholdet mellem mor og datter værdi og lytte opmærksomt til de fortællinger og den glæde og smerte, der er nedarvet i det felt – både i dig og i det kollektive felt. Du må vedkende dig, at du på godt og ondt er din mors datter, hvis en heling af dine sår skal kunne ske. Når vi tør arbejde med den utæmmede kraft og den kvindelige arv i en gruppe, sker der noget magisk. Vi støtter og spejler os i hinanden, viser vores styrke og sårbarhed. Fællesskabet gør processen stærkere og skaber mulighed for at komme i dybden med den kvindelige urkraft, så du kan vokse dig fri. OBS! Det er ikke en ‘mor og datter’ workshop i traditionel forstand. Du arbejder i dig med forholdet til din mor – uanset om hun er levende eller død og om du har kontakt til hende eller ej. Du skal altså ikke have din mor med. DET PRAKTISKE ​Lørdag den 10. oktober kl. 10-16. Pris: kr. 1400 som inkluderer kaffe, te og en vegetarisk frokost. Det kræver ingen særlige kundskaber eller forudsætninger at deltage. For at komme i dybden med hver enkelt deltager, er der kun 8 pladser. Workshoppen foregår i mine lokaler i Svendborg. Adressen er Klosterstræde 2A, 1. sal, 5700 Svendborg.

TILMELDING PÅ MAIL email